Technologia

Istotą procedury dezynfekcji jaj (ODS) przy pomocy ozonu jest przekształcanie w trakcie procedury tlenu w ozon, którego odpowiednia dawka niszczy 18 zarazków chorobotwórczych na skorupce jaja poddanego obróbce, wśród nich 3 rodzaje salmonelli, dezynfekując w ten sposób skorupkę jaj podanych procedurze.

Procedura jest objęta patentem węgierskim, niemającym odpowiednika na świecie, który odpowiada w pełni najważniejszym wymaganiom naszych czasów - ochronie środowiska - gdyż zastosowana metoda dezynfekcji absolutnie nie zanieczyszcza środowiska. Po zakończeniu cyklu dezynfekcji ozon jest z powrotem przekształcany w tlen.